دریافت تندیس طلایی در سومین دوره جایزه ملی فروشندگان برتر ایرانی.

 این دوره که هر سال در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران،روسا،کارشناسان و کارمندان بخش فروش شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی سراسر ایران برگزار می گردد،به 60 نفر از برترین مدیران فروش ایران بر اساس ارزیابی هایی که بر پایه 7 شایستگی انجام می شود ،امتیاز و تندیس تعلق می گیرد؛ که بر این اساس جناب آقای ابوالفضل علی آبادی مدیر فروش کاواک نیز مفتخر به دریافت تندیس طلایی فروشنده برتر ایرانی گردید.