فرم نظرسنجی محصولات کاواک

از نظر موج روکشاز نظر دانسیته ام دی افاز نظر چسبندگی روکشاز نظر برشکاریپشت کاری محصول از چه نوعی مطلوب تر است؟


نوع بسته بندی در چه حدی است؟چند عدد پنل هایگلاس در هر بسته مطلوب تر است؟دسته رنگهای موجود با توجه به تنوع رنگ ؟کدام دسته از رنگها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؟

به نظر شما فعالیت شرکت کاواک در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان در چه حدی بوده است؟به نظر شما سطح اطلاع رسانی شرکت در جهت معرفی محصول و برند کاواک در چه حدی بوده است؟ثبت نظر  مشاهده نتایج
123movies